دانلود آهنگ حسین قوامی تو ای پری کجایی

۲ام تیر ۱۳۹۶

دانلود آهنگ حسین قوامی تو ای پری کجایی

آهنگ های خاطره انگیز

Download Music Hossein Ghavami To Ey Pari Kojaee

دانلود آهنگ حسین قوامی تو ای پری کجایی

طول مدت آهنگ 26 دقیقه میباشد و آهنگ های تو ای پری کجایی و یار گم شده اجرا میشود و فقط ما متن پری تو ای کجایی نوشته ایم .

متن آهنگ تو ای پری کجایی از حسین قوامی

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

شبی که آوای نی تو شنیدم

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

چو آهوی تشنه پی تو دویدم

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

دوان دوان تا لبه چشمه رسیدم

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

نشانه ای از نی و نغمه ندیدم

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

تو ای پری کجائی که رخ نمینمائی

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

از آن بهشت پنهان دری نمیگشائی

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

من همه جا پی تو گشته ام

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

از مه مهر نشان گرفته ام

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

بوی ترا زگل شنیده ام

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

دامن گل از آن گرفته ام

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

تو ای پری کجایی که رخ نمینمایی

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

از آن بهشت پنهان دری نمیگشائی

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

دل من سرگشته تو نفسم آغشته تو

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

به باغ رویاها چو گلت بویم

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

بر آب و آئینه چو مهت جویم

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

تو ای پری کجایی

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

در این شب یلدا ز پی ات پویم

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

به خواب و بیداری سخنت گویم

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

تو ای پری کجایی

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

مه و ستاره درد من میداند

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

که همچو من پی تو سرگرداند

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

شبی کنار چشمه پیدا شو

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

میان اشک من چو گل وا شو

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

تو ای پری کجایی که رخ نمینمایی

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

از آن بهشت پنهان دری نمیگشائی

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

شبی که آوای نی تو شنیدم

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

چو آهوی تشنه پی تو دویدم

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

دوان دوان تا لبه چشمه رسیدم

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

نشانه ای از نی و نغمه ندیدم

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

تو ای پری کجائی که رخ نمینمائی

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

از آن بهشت پنهان دری نمیگشائی

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

من همه جا پی تو گشته ام

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

از مه مهر نشان گرفته ام

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

بوی ترا زگل شنیده ام

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

دامن گل از آن گرفته ام

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

تو ای پری کجایی که رخ نمینمایی

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

از آن بهشت پنهان دری نمیگشائی

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

دل من سرگشته تو نفسم آغشته تو

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

به باغ رویاها چو گلت بویم

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

بر آب و آئینه چو مهت جویم

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

تو ای پری کجایی

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

در این شب یلدا ز پی ات پویم

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

به خواب و بیداری سخنت گویم

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

تو ای پری کجایی

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

مه و ستاره درد من میداند

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

که همچو من پی تو سرگرداند

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

شبی کنار چشمه پیدا شو

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

میان اشک من چو گل وا شو

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

تو ای پری کجائی که رخ نمینمائی

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

از آن بهشت پنهان دری نمیگشائی

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

شبی که آوای نی تو شنیدم

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

چو آهوی تشنه پی تو دویدم

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

دوان دوان تا لبه چشمه رسیدم

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

نشانه ای از نی و نغمه ندیدم

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

تو ای پری کجایی که رخ نمینمایی

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

از آن بهشت پنهان دری نمیگشائی

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

من همه جا پی تو گشته ام

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

از مه مهر نشان گرفته ام

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

بوی ترا زگل شنیده ام

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

دامن گل از آن گرفته ام

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

تو ای پری کجایی که رخ نمینمایی

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

از آن بهشت پنهان دری نمیگشائی

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

دل من سرگشته تو نفسم آغشته تو

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

به باغ رویاها چو گلت بویم

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

بر آب و آئینه چو مهت جویم

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

تو ای پری کجایی

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

در این شب یلدا ز پی ات پویم

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

به خواب و بیداری سخنت گویم

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

تو ای پری کجایی

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

مه و ستاره درد من میداند

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

که همچو من پی تو سرگرداند

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

شبی کنار چشمه پیدا شو

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

میان اشک من چو گل وا شو

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

تو ای پری کجایی که رخ نمینمایی

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

از آن بهشت پنهان دری نمیگشائی

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

شبی که آوای نی تو شنیدم

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

چو آهوی تشنه پی تو دویدم

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

دوان دوان تا لبه چشمه رسیدم

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

نشانه ای از نی و نغمه ندیدم

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

تو ای پری کجایی که رخ نمینمایی

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

از آن بهشت پنهان دری نمیگشائی

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

من همه جا پی تو گشته ام

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

از مه مهر نشان گرفته ام

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

بوی ترا زگل شنیده ام

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

دامن گل از آن گرفته ام

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

تو ای پری کجایی که رخ نمینمایی

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

از آن بهشت پنهان دری نمیگشائی

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

دل من سرگشته تو نفسم آغشته تو

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

به باغ رویاها چو گلت بویم

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

بر آب و آئینه چو مهت جوی

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

تو ای پری کجایی

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

در این شب یلدا ز پی ات پویم

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

به خواب و بیداری سخنت گویم

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

تو ای پری کجایی

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

مه و ستاره درد من میداند

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

که همچو من پی تو سرگرداند

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

شبی کنار چشمه پیدا شو

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

میان اشک من چو گل وا شو

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

تو ای پری کجایی که رخ نمینمایی

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

از آن بهشت پنهان دری نمیگشائی

♩♪♭♩♭♩♭♩♭♪♭♩♪♩♪♭♩♭♩♭♩♭

حسین قوامی تو ای پری کجایی

جدیدترین آهنگ ها در اینستاگرام

دانلود آهنگ جدید

تمامی آهنگ ها با کاور اصلی ، متن ترانه و بدون تگ تبلیغاتی قرار میگیرند

برای دانلود آهنگ های جدید در گوگل صبا موزیک را جستجو کنید

متن ترانه ، تکست ، شعر و دانلود آهنگ حسین قوامی تو ای پری کجایی در کانال تلگرام


به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.


اینستاگرام آهنگ جدید